TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THỰC PHẨM
(V/V: Mở môn học Anh Văn 3 cho Ngành Sinh Học và Ngành Thực Phẩm của Khóa DH12 theo chương trình ABET )
28/08/2019

THÔNG BÁO

(V/V: Mở môn học Anh Văn 3 cho Ngành Sinh Học và Ngành Thực Phẩm của Khóa DH12 theo chương trình ABET )

Viện Công nghệ sinh học thực phẩm thông báo đến các em sinh viên Khóa DH12 của 2 Ngành SH & TP như sau:

Hiện nay còn một số em sinh viên hệ tín chỉ Khóa DH12 của ngành công nghệ thực phẩm và công nghệ sinh học còn nợ môn học phần và chưa được học môn Anh văn 3 số tín chỉ (2TC) MHP 2111483 theo chuẩn chương trình ABET. Vì vậy Viện yêu cầu các em lập danh sách gấp về Phòng Giáo Vụ Viện để tổng hợp lại số lượng sinh viên chưa học và xin được mở môn Anh Văn 3 theo chương trình, để các em trả nợ môn và ra trường đúng thời hạn.

Các đơn này tập hợp và nộp về phòng Giáo vụ hạn chót từ ngày 28/08/2019 ra thông báo đến hết ngày 04/09/2019. Sau thời hạn này phòng giáo vụ sẽ tổng hợp đơn của sinh viên trình lên Ban lãnh đạo Viện và Khoa Ngoại Ngữ xem xét để mở lớp học phần Anh Văn 3.

Đề nghị các em sinh viên khẩn trương để đảm bảo thủ tục mở lớp cho môn học Anh Văn 3.

Thân ái.

Đơn vị liên kết