TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THỰC PHẨM
(V/V: Mở các môn học vét không còn tồn tại chương trình cho các khóa sau, số lượng sinh viên còn ít không đủ mở lớp (Giải quyết lần cuối cùng cho các khóa 10 và khóa 11 vào HK 1 năm học 2020-2021)
25/09/2020

THÔNG BÁO

Theo phần thông báo lần đầu của Viện Công nghệ sinh học thực phẩm thông báo đến các em sinh viên vào ngày 09/09/2020 trên trang của Viện IBF và trên trang cộng đồng sinh viên v/v mở các môn học lại học vét không còn tồn tại môn học thay đổi trong CTĐT cho các khóa sau, do số lượng sinh viên còn ít không đủ mở lớp để được giải quyết cuối cùng cho các khóa 10 và khóa 11 như sau:

Hiện nay Viện còn một số em sinh viên hệ tín chỉ của ngành công nghệ thực phẩm và công nghệ sinh học còn nợ một số học phần. Các học phần đều không đủ số lượng sinh viên để mở lớp học lại theo yêu cầu. Bên cạnh đó,một số môn các khóa sau do thay đổi chương trình đào tạo hoàn toàn nên không còn những môn học này để học ghép. Vì vậy Viện yêu cầu các em như sau:

  1. Sinh viên các lớp hoặc sinh viên còn nợ môn, thuộc các môn của Viện kiểm tra lại chương trình của mình và của các khóa sau để đối chiếu, Nếu khóa sau còn môn khớp với môn chưa học hoặc học lại của mình thì sẽ chờ để học ghép lớp cùng khóa sau, trường hợp chương trình đào tạo các khóa sau không còn những môn mình muốn trả nợ hoặc chưa học các bạn vui lòng vào đăng ký học phần đã mở cho các môn, mã lớp học phần trên hệ thống PMT. Từ ngày 24/09/2020 hạn chót ngày 05/10/2020. Sau thời hạn này phòng giáo vụ sẽ tổng hợp sỉ số của sinh viên học chính thức trình lên Ban lãnh đạo Viện, Ban giám hiệu và phòng đào tạo xem xét. Các lớp được mở vào ngày 24/09/2020 và dự kiến bắt đầu học từ ngày 15/10/2020  vào học kì (HK1 năm học 2020-2021) .
  2. Sinh viên lưu ý: Trên đây là những thông báo quan trọng về học vụ;
  • Đối với Khóa 10 nhà trường đã gia hạn thời gian xét TN cho các em vào tháng 10 năm 2021. Hiện nay theo chỉ đạo từ PĐT và Ban Giám hiệu sẽ giải quyết cho các em khóa 10 và Khóa 11 đối với các môn không còn tồn tại trong chương trình các khóa sau (sẽ là lần vét và giải quyết cuối cùng trong HK1 năm học 2020-2021) Nên các em đặc biệt lưu ý để đăng ký học vét trong đợt cuối này.
  • Thông báo này sẽ được đẩy lên Web Viện, dán bảng thông báo của Viện, Nộp phòng đào tạo và Ban giám hiệu làm minh chứng cho việc xin mở lớp lần cuối cùng. Sau thời gian mở các môn Vét này các em không đăng kí theo học sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm cho việc không có môn học cho các kì sau.
  • Viện đã tợp hợp được các môn mà các em khóa 10,11,12 và 13 đưa về để giải quyết lần cuối cùng, Viện đề nghị các em kiểm tra danh sách đính kèm các môn học vét (Trường hợp SV còn nợ môn tương ứng với danh sách đính kèm đề nghị đăng kí gấp để học vét)
  • Viện đã mở các môn trong danh sách học vét vào phần mềm từ ngày 24/09/2020 – 05/10/2020. Đề nghị các em có môn học vét đăng kí học phần vào HK1 năm 2020-2021 và chờ thông báo đóng học phí. Mọi yêu cầu hoặc giải đáp thắc mắc về Đăng kí học phần các em vui lòng liên hệ phòng Giáo vụ để được hỗ trợ trong giờ hành chính từ T2- T6 hàng tuần.
    DANH MUC CAC MON HOC PHAN DA MO TREN HE THONG PHAN MEM PMT
  • Đề nghị các em sv  thực hiện theo đúng thông báo này để đảm bảo các thủ tục mở lớp theo đúng chủ trương của PĐT và Ban giám hiệu nhà trường đưa ra. 
Đơn vị liên kết