TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THỰC PHẨM
V/v: Liên hệ nơi thực tập NM của DHTP12
29/03/2019

THÔNG BÁO VỀ VIỆC LIÊN HỆ NƠI THỰC TẬP NHÀ MÁY

(Dành cho sinh viên thuộc các lớp DHTP12)

Bộ môn CNTP sẽ tổ chức cho các em sinh viên các lớp DHTP12 thực hiện học phần Thực tập NM vào HK hè của năm học 2018-2019.

Thời gian thực tập: từ 10/6/2019 đến 26/7/2019.

Địa điểm thực tập: Các em có thể lựa chọn một trong hai hình thức:
(A) Lựa chọn đăng ký nơi thực tập trong sheet có tên “Sinh viên đăng ký” với số lượng tối đa 15 sinh viên cho một đơn vị thực tập (ĐVTT) theo đường link  https://docs.google.com/spreadsheets/d/151bhLesABfEDCqk-ORthB2QV4qML8ZKuOQhmAgUdiv4/edit?usp=sharing
(B) Tự liên hệ những đơn vị thực tập phù hợp với bản thân mình theo các bước dưới đây:
i- Sinh viên chủ động liên hệ Doanh nghiệp / Công ty phù hợp với lĩnh vực mà sinh viên quan tâm. Hạn cuối 6/5/2019
ii- Khi Doanh nghiệp / Công ty đồng ý, sinh viên sẽ điền thông tin vào form theo đường link bên dưới (sheet “Sinh viên liên hệ“)
https://docs.google.com/spreadsheets/d/151bhLesABfEDCqk-ORthB2QV4qML8ZKuOQhmAgUdiv4/edit?usp=sharing
iii- Bộ môn sẽ xem xét tính phù hợp với yêu cầu thực tập, và sẽ đưa ý kiến đồng ý / hay phải liên hệ công ty khác (vào cuối mỗi ngày)
iv- Khi Bộ môn xét duyệt xong, sinh viên liên hệ Phòng Giáo vụ của Viện để xin Giấy giới thiệu thực tập, để hoàn tất các thủ tục liên hệ với Doanh nghiệp / Công ty
Trân trọng,
BM CNTP.
Đơn vị liên kết