TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THỰC PHẨM
Thực tập nhà máy – DHTP13
12/07/2020

Chào các bạn sinh viên DHTP13,

BM Công nghệ Thực phẩm trân trọng thông báo tới các bạn về việc thực hiện học phần Thực tập nhà máy:

  • Trước hết, chúc mừng các bạn đã hoàn thành tốt bước 1 – liên hệ nơi thực tập theo nguyện vọng.
  • Bước tiếp theo, các bạn xem thông tin Giảng viên hướng dẫn (GVHD) theo link phía dưới, và liên hệ với Thầy cô GVHD trước khi đi thực tập để nhận phổ biến việc thực hiện học phần này.
  • Học phần này các bạn thực hiện dưới sự đồng hướng dẫn từ Cán bộ hướng dẫn (CBHD) tại nơi thực tập và GVHD.

Danh sách SV đăng ký thực tập 20200710 – upload

Chúc các bạn thực hiện và hoàn thành học phần này một cách tốt nhất.

Trân trọng thông báo.

Đơn vị liên kết