TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THỰC PHẨM
THÔNG BÁO(V/V: Mở các môn học vét không còn tồn tại chương trình cho các khóa sau, số lượng sinh viên còn ít không đủ mở lớp (Giải quyết lần cuối cùng cho các khóa 10 và khóa 11 vào HK 1 năm học 2020-2021)
29/09/2020

THÔNG BÁO

Theo phần thông báo lần hai của Viện Công nghệ sinh học thực phẩm thông báo đến các em sinh viên vào ngày 24/09/2020 trên trang của Viện IBF và trên trang cộng đồng sinh viên v/v mở các môn học lại học vét không còn tồn tại môn học thay đổi trong CTĐT cho các khóa sau, do số lượng sinh viên còn ít không đủ mở lớp để được giải quyết cuối cùng cho các khóa 10 và khóa 11 như sau:

Hiện nay Viện đã xin được mở các môn học của ngành công nghệ thực phẩm và công nghệ sinh học sinh viên hệ tín chỉ do còn nợ một số học phần. Các học phần đều không đủ số lượng sinh viên để mở lớp học lại theo yêu cầu Trường. Tuy nhiên do các môn học này đa phần là các sinh viên điều đã học qua bị rớt môn và đăng ký học theo phần sinh viên học lại cho môn học. Còn về các môn chưa được mở theo đơn sinh viên gửi về do các bạn chưa được học qua môn học đa phần đăng ký học mới. Viện sẽ tổng hợp các môn HP và rà soát lại để làm lớp ghép cho các em được học và trả nợ môn cho vét cuối cùng dành cho K10, K11, K12 trong HK2 năm 2020-2021 (Theo File danh sách môn học sinh viên).

DANH MUC CAC MON HOC PHAN CHUA DUOC MO HK1 2020-2021 DO SV CHUA HOC QUA MON HE THONG DANG KY HOC MOI

Vì vậy Viện yêu cầu các em như sau:

  1. Sinh viên các lớp hoặc sinh viên còn nợ môn, thuộc K10, K11, K12, K13 cho các môn của Viện đã xin mở vét cuối cùng ở HK1 năm 2020-2021 (Theo File đính kèm danh sách môn học phần tên môn học số tín chỉ). Các bạn kiểm tra lại chương trình của mình tên môn học và số tín chỉ của các khóa sau để đối chiếu để đăng ký học phần đã mở trên hệ thống PMT từ ngày 29/09/2020_12/10/2020 và các em thực hiện đóng phí đầy dủ theo số lượng sinh viên đã đăng ký trên hệ thống PMT và ngày 15/10/2020 Viện sẽ xin khóa lớp để lịch học được bắt đầu ngày 19/10/2020. Nếu sau thời hạn này phòng giáo vụ sẽ tổng hợp sỉ số của sinh viên học chính thức trình lên Ban lãnh đạo Viện, Ban giám hiệu và phòng đào tạo xem xét.                                                                                                                                                                                                          DANH MUC CAC MON HOC PHAN DA MO CHO SINH VIEN DANG KY HK1 2020-2021
  2. Sinh viên lưu ý: Trên đây là những thông báo quan trọng về học vụ;
  • Đối với Khóa 10 nhà trường đã gia hạn thời gian xét TN cho các em vào tháng 10 năm 2021. Hiện nay theo chỉ đạo từ PĐT và Ban Giám hiệu sẽ giải quyết cho các em khóa 10 và Khóa 11 đối với các môn không còn tồn tại trong chương trình các khóa sau (sẽ là lần vét và giải quyết cuối cùng trong HK1 năm học 2020-2021) Nên các em đặc biệt lưu ý để đăng ký học vét trong đợt cuối này.
  • Thông báo này sẽ được đẩy lên Web Viện, dán bảng thông báo của Viện, Nộp phòng đào tạo và Ban giám hiệu làm minh chứng cho việc xin mở lớp lần cuối cùng. Sau thời gian mở các môn Vét này các em không đăng kí theo học sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm cho việc không có môn học cho các kì sau.
  • Viện đã tợp hợp được các môn mà các em khóa 10,11,12 và 13 đưa về để giải quyết lần cuối cùng, Viện đề nghị các em kiểm tra danh sách đính kèm các môn học vét (Trường hợp SV còn nợ môn tương ứng với danh sách đính kèm đề nghị đăng kí gấp để học vét)
  • Viện đã mở các môn trong danh sách học vét vào phần mềm từ ngày 24/09/2020 – 12/10/2020. Đề nghị các em có môn học vét đăng kí học phần vào HK1 năm 2020-2021 và chờ thông báo đóng học phí. Mọi yêu cầu hoặc giải đáp thắc mắc về Đăng kí học phần các em vui lòng liên hệ phòng Giáo vụ để được hỗ trợ trong giờ hành chính từ T2- T6 hàng tuần.

Đề nghị các em sv  thực hiện theo đúng thông báo này để đảm bảo các thủ tục mở lớp theo đúng chủ trương của PĐT và Ban giám hiệu nhà trường đưa ra. 

 

Tp.HCM ngày 29 tháng 09 năm 2020

Đơn vị liên kết