TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THỰC PHẨM
THÔNG BÁO V/V MỞ HỌC PHẦN CÁC LỚP HỌC LAI, TỰ ÔN HK1 NĂM 2017-2018
22/09/2017

Phòng Giáo Vụ Viện xin thông báo đến sinh viên Đại Học K7, K8, K9, K10, K11, Cao Đẳng K16 cho hệ Chính Quy và hệ Tiên Tiến, về việc mở học phần các lớp học lại, tự ôn của HK1 năm 2017-2018. Nay PGV đã thống kê tổng là 16 môn học (File đính kèm) đề nghị các em kiểm tra lại thông tin trong các môn học phần. Nếu các sinh viên còn sót tên trong các môn học phần, đề nghị các em bổ sung tại PGV hạn chót là vào 16h00 ngày 29/09/2017. Sau thời gian trên PGV sẽ tập họp danh sách các môn để trình cấp trên để tiến hành mở lớp và đăng ký học phần trong tháng 10/2017.

P/S: Những môn học trên mở quét lần cuối cùng nên đề nghị các em sắp xếp thời để đăng ký và học trả nợ môn, vì Viện sẽ không giải quyết cho những môn học này vào các HK tiếp theo (Lưu ý là các khóa sau không có môn học này để học ghép)

Lịch học sẽ được bố trí trong khoang thời gian từ ngày 01/10 – 10/10/2017, PGV Viện sẽ thông báo lên trang Website Viện đề nghị các em lên cập nhật theo doi thường xuyên. Mọi thắc mắc về các môn học phần học lại, tự ôn các em liên hệ trực tiếp tại VPGV (F4.10) vào giờ hành chính.

THỐNG KÊ XIN MỞ LỚP HP TỰ ÔN HK1 NĂM 2017-2018

Đơn vị liên kết