TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THỰC PHẨM
Thông báo về việc Thực tập Doanh nghiệp Sinh viên Khóa 13, học kỳ 1, năm 2020-2021 của các Ngành Sinh Học-Thực Phẩm-Đảm bảo.
03/06/2020

THÔNG BÁO

Viện Công nghệ sinh học thực phẩm xin thông báo đến sinh viên về việc Thực tập Tốt nghiệp Sinh viên Khóa 13, học kỳ 1, năm 2020-2021 của các Ngành Sinh Học-Thực Phẩm-Đảm bảo chất lượng. Theo File PDF đính kèm.

Thân ái.

THONG BAO VE VIEC DI THUC TAP KHOA 13 SO 07 (Mơi)

Đơn vị liên kết