TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THỰC PHẨM
Thông báo về việc điều chỉnh thời hạn kết thúc học ở trường.
08/09/2020

Thông báo về việc điều chỉnh thời hạn kết thúc học ở trường.

Theo thông báo số: 94/ TB – ĐHCN ngày 20/08/2020 về việc điều chỉnh kết thúc học tập thời hạn thêm 1 năm tại Trường cho các Khóa bậc / hệ như sau: (Theo file PDF đính kèm)

thong-bao-94

Lý do: Gia hạn là tình hình dịch bệnh Covid-19 kéo dài, để tạo điều kiện cho sinh viên tiếp tục học để hoàn thành khóa học.

Nay Viện thông báo đến các em sinh viên các khóa sắp hết hạn còn nợ môn để biết để đăng ký trả nợ.

Thân ái.

Đơn vị liên kết