TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THỰC PHẨM
THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ DỰ THI TOEIC
13/05/2020

THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ DỰ THI TOEIC CHO SINH VIÊN

Theo nội dung  thông báo từ Khoa Ngoại Ngữ đã liên hệ với IIG và IIG tổ chức thi TOEIC tại Trường vào ngày 30/5/2020

– Thời gian đăng ký: Đến hết ngày 21/5/2020

– Vì thời gian đăng ký không còn nhiều, kính đề nghị các khoa thông báo đến sinh viên xuống Khoa Ngoại ngữ đăng ký dự thi.

Nay Viện Công Nghệ Sinh Học thông báo đến các em sinh viên được biết và cập nhật tình hình đăng ký.

Thân ái.

Đơn vị liên kết