TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THỰC PHẨM
Thông báo về việc chuẩn bị bảo vệ khoá luận tốt nghiệp của Sinh viên DHSH11
23/05/2019

Thân chào các em sinh viên khoá 11,

Các em lưu ý một số thông tin quan trọng về việc bảo vệ khoá luận.
1. Thời gian nộp bài: Hạn chót là 15h00 ngày 27/05/2019.
2. Sinh viên chỉ nộp 2 cuốn báo cáo in 2 mặt, đóng gáy thường, không in bìa mạ vàng, không nộp CD. Sau khi bảo vệ, sinh viên sẽ chỉnh sửa bài viết theo sự góp ý của cán bộ phản biện và các thành viên hội đồng rồi mới nộp bản chính thức về BM.
3. Thời gian bảo vệ dự kiến trong khoảng 03/06 – 07/06/2019.
Các em thường xuyên theo dõi thông tin để biết thời gian và địa điểm chính thức của buổi bảo vệ.
Trân trọng.
Đơn vị liên kết