TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THỰC PHẨM
Thông báo về việc bảo vệ đề cương khoá luận tốt nghiệp DHSH11
17/10/2018

Thân gửi các em sinh viên DHSH11,

Các em xem file đính kèm để biết thông tin về việc bảo vệ đề cương.

Thời gian dự kiến: 8h00 ngày 21.10.2018

Địa điểm: sẽ thông báo sau.

Lưu ý: Các em nên liên lạc với thầy cô hội đồng của mình để xác nhận về thời gian và địa điểm cụ thể.

Trân trọng.

https://drive.google.com/open?id=1ytm9bsG4RB9sAJb7055NOwcWlbXOs6DF

Đơn vị liên kết