TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THỰC PHẨM
Thông báo về nộp tư liệu về hình ảnh thực tập doanh nghiệp SV khóa 10
01/08/2017

Các bạn sinh viên khóa 10 sau quá trình thực tập tại doanh nghiệp, nộp lại ảnh tại công ty/cơ quan thực tập cho trưởng bộ môn Lê Nhất Tâm hoặc cho giảng viên hướng dẫn trước ngày 5/8/2017.

Trân trọng cảm ơn

Trưởng bộ môn

Lê Nhất Tâm

Đơn vị liên kết