TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THỰC PHẨM
Thông báo về Nhận học bổng vượt khó hiếu học năm 2018
30/11/2018

Viện CNSH-TP chuyển tiếp thông báo từ Phòng Công tác sinh viên thông báo như sau:

Những SV đã được xét học bổng vượt khó hiếu học năm 2018, vui lòng đến phòng tài chính kế toán nhận học bổng vượt khó hiếu học năm 2018.

Viện CNSH-TP có 5 em.
Tại Phân hiệu Quảng Ngãi, Cô Hà đã chuyển sinh qua tài khoản của Phân hiệu.

Trân trọng thông báo.

Đơn vị liên kết