TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THỰC PHẨM
Thông báo về hạn nộp báo cáo khóa luận tốt nghiệp
10/04/2019

Thông báo đến các em sinh viên ngành CNTP, chuyên ngành ĐBCL&ATTP hạn nộp báo cáo khóa luận tốt nghiệp từ ngày 13/5 đến ngày 19/5/2019. Vì đây là thời điểm nội dung báo cáo là hoàn tất nên việc chỉnh sửa của các em cùng GVHD phải xãy ra rất xa trước đó. Để cuốn báo cáo hoàn tất được tốt thầy căn dặn các em như điều sau:

  • Báo cáo tuyệt đối không sai chính tả
  • Phải theo form mẫu quy định
  • Văn phong khoa học
  • Trích dẫn tài liệu chính xác
  • Trình bày rõ ràng ở các nội dung

Khi tất cả những yêu cầu trên được thực hiện thì GVHD sẽ có nhiều thời gian góp ý về nội dung nghiên cứu cho các em, và như vậy thì sẽ hiểu quả hơn.

Đơn vị liên kết