TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THỰC PHẨM
Thông báo về buổi seminar chuyên đề tháng 1 năm 2019
27/12/2018
Thông báo đến các em Sinh viên,
Bộ môn CNSH tổ chức Seminar chuyên đề thường kỳ và trong kỳ này do có nội dung liên quan đến nhiều chuyên ngành khác nhau, do vậy kính mời tất cả Sinh viên trong toàn Viện nếu có quan tâm thì cùng tham gia.
Buổi seminar chuyên đề này do các chuyên gia của công ty BCE Vietnam trình bày với nội dung: Các giải pháp tinh sạch protein/vaccine hiệu suất cao, độ tinh sạch tốt bằng hệ thống tinh sạch FPLC (Fast protein liquid chromatography).
Trong buổi báo cáo này, công ty BCE Vietnam sẽ tổ chức một buổi Demo máy  AKTA để trao đổi kinh nghiệm và cập nhật kỹ thuật mới tại đơn vị của chúng ta.
Thời gian: 9h00, thứ tư, ngày 02/01/2019.
Địa điểm: Phòng Nghiên cứu 3 (tầng trệt nhà B).
Trân trọng thông báo.
Đơn vị liên kết