TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THỰC PHẨM
THÔNG BÁO V/V NHẬN GIẤY CHỨNG NHẬN TỐT NGHIỆP TẠM THỜI
19/07/2019

THÔNG BÁO V/V NHẬN GIẤY CHỨNG NHẬN TỐT NGHIỆP TẠM THỜI

Viện Công Nghệ Sinh Học – Thực Phẩm thông báo đến toàn thể sinh viên đã được xét công nhận tốt nghiệp của đợt tháng 06 năm 2019 ( Hệ Đại Học, Cao Đẳng) 

Hiện nay đã có giấy chứng nhận tốt nghiệp bằng tạm thời của đợt tháng 06/2019 các bạn sinh viên đến Phòng Giáo Vụ F4.10 để nhận (Thời gian nhận: từ Thứ 2 đến thứ 6 trong tuần vào giờ hành chinh)

Lưu ý: Khi đi nhận Giấy chứng nhận TN tạm thời sinh viên nhớ mang theo thẻ Sinh Viên hoặc giấy CMND.
Thân ái.

Đơn vị liên kết