TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THỰC PHẨM
THÔNG BÁO V/V NHẬN GIẤY CHỨNG NHẬN TỐT NGHIỆP TẠM THỜI ĐỢT THÁNG 10/2019
13/11/2019

THÔNG BÁO V/V NHẬN GIẤY CHỨNG NHẬN TỐT NGHIỆP TẠM THỜI ĐỢT THÁNG 10/2019 VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC THỰC PHẨM.

Viện Công Nghệ Sinh Học – Thực Phẩm thông báo đến toàn thể sinh viên Ngành CNTP – Ngành CNSH đã được xét công nhận tốt nghiệp của đợt tháng 10 năm 2019 ( Hệ Đại Học, Cao Đẳng) 

Hiện nay đã có giấy chứng nhận tốt nghiệp bằng tạm thời của đợt tháng 10/2019 các bạn sinh viên của Viện Công Nghệ Sinh Học _ Thực Phẩm đến Phòng Giáo Vụ F4.10 để nhận bằng TN tạm thời  (Thời gian nhận: từ Thứ 2 đến thứ 6 trong tuần vào giờ hành chính).

Lưu ý: Khi đi nhận Giấy chứng nhận TN tạm thời sinh viên nhớ mang theo thẻ Sinh Viên hoặc giấy CMND.

Theo chỉ đạo của nhà Trường về việc phiếu khảo sát tình hình của Sinh Viên sau khi đã được Tốt Nghiệp học tập tại Trường.
Sinh viên Tốt Nghiệp của các đợt tháng 10/2019 các em vào khảo sát Online trước khi nhận bằng Tốt Nghiệp tạm thời hoặc bằng chính thức. Rất cần sự hợp tác của tất cả Sinh Viên đã Tốt Nghiệp để có thể hoàn thành được phiếu khảo sát này.

Hướng dẫn thực hiện khảo sát:

Bước 1: Truy cập Website: iuh.edu.vn/Sinh viên/Khảo sát sinh viên tốt nghiệp. Hoặc vào đường dẫn trực tiếp: http://htsv.iuh.edu.vn/khaosat/

Bước 2: Đăng nhập vào chuyên trang khỏa sát bằng Mã số sinh viên và password theo tài khoản “đăng ký học phần”. Nếu các em không đẳng nhập được password thì lên Phòng Giáo Vụ để thay đổi lại mật khẩu đăng nhập. Các em sinh viên khảo sát xong lưu ý nhớ cập nhật => nhấn nút OK.

Chú ý: Sinh viên các Khoa khác chờ thông báo từ Văn Phòng Khoa của các bạn nhé.


Thân ái.

Đơn vị liên kết