TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THỰC PHẨM
THÔNG BÁO (V/V: Mở các môn học ghép, không có mở lớp cho các khóa sau, số lượng sinh viên còn ít)
23/11/2018

THÔNG BÁO

 (V/V: Mở các môn học ghép, không có mở lớp cho các khóa sau, số lượng sinh viên còn ít)

 Viện Công nghệ sinh học thực phẩm thông báo đến các em sinh viên như sau: Theo File đính kèm thông báo

 

THONG BAO VE VIEC MO CAC LOP HOC PHAN SINH VIEN

Đơn vị liên kết