TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THỰC PHẨM
Thông báo V/v đăng ký và đóng phí các lớp học phần đợt 2 của HK1 (2019 – 2020) bắt đầu từ 01/8/2019.
31/07/2019

THÔNG BÁO

Thông báo V/v đăng ký và đóng phí các lớp học phần đợt 2 của HK1 (2019 – 2020) bắt đầu từ 01/8/2019.

Theo như thông báo số 30 ngày 04/04/2019 về việc đăng ký học phần và đóng học phí đợt 2 cho HK1 năm 2019 – 2020. Kính mong các đơn vị thông báo đến các em SV để biết các khoảng thời gian:(Theo file đính kèm)

1 – Mở lớp học phần đợt 2: Từ ngày 29/07/2019 đến hết ngày 31/07/2019.

2 – Thời gian đăng ký các học phần: 01/08/2019 đến hết ngày 15/08/2019.

3 – Thời gian hủy lần 1 các học phần sinh viên đã đăng ký nhưng chưa đủ số lượng: từ ngày 16/08/2019 đến hết ngày 18/08/2019.

4 – Thời gian đóng học phí: từ ngày 10/08/2019 đến 16h30 ngày 23/08/2019.

5 – Thời gian hủy lần 2 các học phần sinh viên đóng học phí không đủ số lượng: từ ngày 20/08/2019 đến hết ngày 23/08/2019.

6 – Các lớp chính thức học: từ ngày 26/08/2019.

Lưu ý: Các em có nhu cầu mở lớp học lại hoặc đợt 1 bị hủy lớp do không đủ số lượng, các em cần khẩn trương tập hợp danh sách đủ số lượng học lại  hoặc học mới cho đợt 2 là 25 sinh viên trở lên theo quy định nhà trường, các em gửi  về phòng giáo vụ để mở lớp cho các em vào đợt 2. Hạn chót nộp đơn c

các lớp học lại lần 2 về phòng Giáo vụ là 10/08/2019.

Phòng giáo vụ thông báo tới các em.

THONG BÁO THONG TU 30

Đơn vị liên kết