TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THỰC PHẨM
Thông báo V/v đăng ký và đóng học phí đợt 2 của HK1 năm học 2020-2021
01/09/2020

Viện Công Nghệ Sinh Học – Thực Phẩm chuyển tiếp phần thông báo của Phòng Đào Tạo gửi vào ngày 01/09/2020 cho các Khoa/ Viện để thông báo đến các bạn sinh viên học tập tại Trường như sau:

Theo thông báo số 68 ngày 30/6/2020 về việc đăng ký học phần và đóng học phí học ký 1 năm học 2020-2021, phòng Đào tạo thông báo lại các công việc để các đơn vị cùng phối hợp thực hiện như sau:

1. Thời gian đăng ký và đóng học phí đợt 2 năm học 2020-2021

– Mở lớp học phần đợt 2: từ ngày 31/8/2020 đến hết ngày 04/9/2020

– Thời gian đăng ký học phần: từ ngày 05/9/2020 đến hết 18/9/2020

– Hủy lần 1 với các lớp không đủ số lượng đăng ký theo quy chế: từ ngày 17/9/2020 đến hết ngày 18/9/2020

– Hủy lần 2 và khóa lớp từ ngày 21/9/2020 đến hết ngày 23/9/2020

– SV đóng học phí từ ngày 14/9/2020 đến 16g30 ngày 23/9/2020

2. Hủy sinh viên không đóng học phí ra khỏi các lớp “đã khóa” của đợt 1 và cho chèn vào lớp học đợt 1:

– Nhằm tạo điều kiện cho các SV muốn học vào đợt 1 nhưng sỉ số lớp đã đầy, phòng Đào tạo kính mong các đơn vị nhắc nhở các em SV đã đăng ký đợt 1 đóng phí trong tuần này (đến hết ngày 05/9/2020 – tuần 1), đến ngày 06/9/2020 phòng Đào tạo sẽ đẩy các em SV chưa đóng phí ra khỏi các lớp đã khóa.

– SV muốn đăng ký vào học các lớp mở đợt 1 đã khóa sẽ xuống trực tiếp phòng Đào tạo đăng ký từ “01/9/2020 đến 16g30 ngày 18/9/2020”, sau thời gian này phòng ĐT sẽ không hỗ trợ chèn lớp và sẽ hủy sau 1 tuần nếu SV không đóng phí.

3. Các đơn vị liên qua như Trung tâm Tư vấn và hỗ trợ SV, Đoàn trường, Trung tâm truyền thông…. vui lòng đưa thông tin đến các em SV để các em có thể học kịp tiến độ.

Thân ái.

Đơn vị liên kết