TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THỰC PHẨM
Thông báo V/v đăng ký cho sinh viên không đủ chuẩn tiếng Anh (TOEIC 250 và 300)
12/07/2019

Thông báo V/v đăng ký cho sinh viên không đủ chuẩn tiếng Anh (TOEIC 250 và 300)

Hiện tại hệ thống đã hiệu chỉnh và cho phép các Sinh viên không đủ chuẩn Tiếng Anh có thể đăng ký lui chứ không thể đăng ký tiến các học phần trong chương trình học. Cụ thể như sau:

– Sinh viên năm 2 không đủ TOEIC 250 để đăng ký các học phần năm 2 thì vẫn có thể đăng ký học mới hoặc cải thiện các môn năm 1.

– Sinh viên năm 3 không đủ TOEIC 300 để đăng ký các học phần năm 3 thì vẫn có thể đăng ký học mới hoặc cải thiện các môn năm 1 và 2.

Các lưu ý:

– Sinh viên được đăng ký vào các lớp “Chấp nhận mở mở lớp”. Trong trường hợp lớp học phần ” Đã khóa”, sinh viên nộp đơn về cho Giáo Vụ các đơn vị. Sau đó Giáo Vụ xuống kết hợp với các chuyên viên của phòng Đào tạo để hỗ trợ đăng ký. Nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho các đơn vị hỗ trợ SV và tạo điều kiện cho các em được tiếp tục học.

Thân ái.

Đơn vị liên kết