TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THỰC PHẨM
Thông báo số 3 về thực tập doanh nghiệp của sinh viên các lớp DHSH12
06/06/2019

Thân chào các em sinh viên khoá 12,

Các em vui lòng cung thông tin của việc thực tập doanh nghiệp của mình vào link đính kèm.

Các lớp trưởng nhắc các bạn cung cấp gấp trước thứ 3 tuần sau (11/6/2019).

Trân trọng.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1g0uqi9Pa0OBW0xAFE6o-b_9F4HbDo2Fs3IhRCrIZSmc/edit?usp=sharing

Đơn vị liên kết