TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THỰC PHẨM
Thông báo số 2 về thực tập thực tế hè 2019 cho sinh viên DHSH13
20/05/2019

Thân chào các em sinh viên DHSH13,

Để chuẩn bị cho chuyến thực tập hè 2019, Bộ môn sẽ tổ chức buổi sinh hoạt chuyên môn trước chuyến đi cho các em.

Thời gian: 9h00 ngày 26.05.2019

Địa điểm: Phòng V8.05

Yêu cầu: có mặt đông đủ và chuẩn bị kinh phí cho chuyến đi.

Chúc mọi người sức khoẻ.

 

Đơn vị liên kết