TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THỰC PHẨM
Thông báo số 2 về thực tập doanh nghiệp của sinh viên các lớp DHSH12
03/05/2019

Thân chào các em sinh viên khoá 12,

Để chuẩn bị cho đợt thực tập, bộ môn CNSH yêu cầu các em thực hiện bài test nhanh kiến thức toàn khoá.

Thời gian: ngày 13.05.2019

Địa điểm: Phòng T3.10

Lịch cụ thể:

Tiết 3: Lớp DHSH12ATT

Tiết 4: Nhóm thực hành Kỹ thuật trồng nấm 1 lớp DHSH12A

Tiết 5: Nhóm thực hành Kỹ thuật trồng nấm 2 lớp DHSH12A

Tiết 6: Nhóm thực hành Kỹ thuật trồng nấm 1 lớp DHSH12B

Tiết 7: Nhóm thực hành Kỹ thuật trồng nấm 2 lớp DHSH12B

Yêu cầu: Mỗi sinh viên tự trang bị cho mình điện thoại thông minh hoặc laptop có kết nối 3G hoặc 4G (không dùng mạng wifi DHCN).

Chúc các em thành công.

Đơn vị liên kết