TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THỰC PHẨM
Thông Báo Nôp báo cáo Đồ Án cho Lớp ĐHTP11BVL
18/08/2017

Thời gian đề nghị nộp bài: 14h thứ 2 (21/8/2017)
Thời gian bảo vệ: Ngày thứ 5 (24/8), thứ 6 (25/8) hoặc thứ 7 (26/8) (bảo vệ xong nhập điểm cho SV xét tốt nghiệp)
– Cô Như Mai Thông báo cho sinh viên nộp bài (02 quyển và 1 CD- có chữ ký của GVHD đồng ý cho BV)

Đơn vị liên kết