TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THỰC PHẨM
Thông báo mới bộ môn ĐBCL
02/08/2017

Các bạn sinh viên nộp bản báo cáo thực tập cho giáo viên hướng dẫn trước ngày 05/08/2017. Giảng viên hướng dẫn sẽ chữa, sinh viên sửa và nộp lại cho bộ môn bản cuối cùng.

Ngày bảo vệ đề cương luận văn/đồ án tốt nghiệp sẽ lùi lại trong khoảng ngày 25-30/08/2017. Bộ môn sẽ có thông báo chính thức sau với mỗi đề tài.

Trưởng bộ môn.

Lê Nhất Tâm

 

 

Đơn vị liên kết