TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THỰC PHẨM
Thông báo mở lớp học lại và lịch ôn thi tốt nghiệp_hệ niên chế
29/03/2019

Thông báo mở lớp học lại và lịch ôn thi tốt nghiệp_hệ niên chế

Nhằm tạo điều kiện cho sinh viên đáp ứng đủ điều kiện xét tốt nghiệp vào tháng 6/2019, Khoa Lý luận Chính trị triển khai mở lớp học lại các môn Chính trị và Giáo dục pháp luật cho sinh viên hệ Cao đẳng nghề (hệ niên chế). Viện Công nghệ sinh học và thực phẩm thông báo đến sinh viên còn nợ các môn học này, đến văn phòng khoa Lý luận Chính trị để đăng ký học lại. Thời gian đăng ký: từ ngày 26/03/2019 đến 29/04/2019.

Đồng thời, các em xem theo File đính kèm thông báo  đến sinh viên lịch ôn thi tốt nghiệp môn Chính trị, Hệ Niên Chế.

LỊCH ÔN THI TỐT NGHIỆP MÔN CHÍNH TRỊ

Đơn vị liên kết