TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THỰC PHẨM
THÔNG BÁO KHẨN V/V MỞ HP CÁC LỚP TỰ ÔN HK1-2017-2018.
11/10/2017

Phòng giáo vụ thông báo khẩn tới các em v/v mở HP các lớp tự ôn như sau:

Hiện nay trên hệ thống đã mở các môn tự ôn thuộc HK1 2017-2018, các môn này sẽ bắt đầu học từ 16/10/2017. Vì vậy các em sẽ phải đăng ký HP “gấp gấp” , ngày 13/10 phòng GV sẽ ktra trên hệ thống và xin Phòng đào tạo để chấp nhận mở lớp cho các em đóng học phí các môn trên(Đã thông báo lần 1 trên web ) Trong trường hợp không đăng ký HP được do lỗi hệ thống các em vui lòng phản hồi gấp về Phòng GV để được giải quyết.

Đề nghị các em nghiêm túc thực hiện theo đúng thông báo , khẩn trương đăng ký và đóng HP, xem lịch học trên lịch cá nhân để đi học.

Lịch đóng Học phí từ 16/10-20/10/17.

 

Đơn vị liên kết