TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THỰC PHẨM
THÔNG BÁO KẾ HOẠCH THỰC HIỆN KHÓA LUẬN – ĐỒ ÁN TN KHÓA HỌC 11 NĂM 2015-2019
22/03/2019

                                                                                     THÔNG BÁO

VỀ VIỆC NỘP BÁO CÁO ĐỒ ÁN _ KHÓA LUẬN TN CỦA LỚP ĐHTP11A,B,C,D & ĐHTP11ATT,BTT; ĐHSH11A,B & ĐHSH11ATT

Phòng Giáo Vụ thông báo đến các bạn sinh viên của hệ Đại Học Chính Quy & Đại Học Tiên Tiến Khóa học 2015-2019. Kế hoạch nộp báo cáo Khóa Luận _ Đồ Án TN bắt đầu từ ngày 13/05/2019 đến 19/05/2019, các bạn chú ý theo dõi tiến độ nộp báo cáo đúng thời hạn.

Thân ái

Đơn vị liên kết