TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THỰC PHẨM
Thông báo Hội thảo chuyên đề Tài nguyên sinh học
11/09/2020
  1. Tên Hội thảo: Hội thảo chuyên đề tài nguyên sinh học
  2. Thời gian: 13:00 ngày thứ 2 (14/9/2020)
  3. Địa điểm: Hội trường E4, Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh
    Số 12 Nguyễn Văn Bảo, phường 4, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh
  4.  Lịch trình Hội thảo

5. Thông tin liên hệ tham dự Hội thảo:

TS. Văn Hồng Thiện, Bộ môn Công nghệ Sinh học
Điện thoại: 0909 432 887              Email: vanhongthien@iuh.edu.vn
 

Đơn vị liên kết