TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THỰC PHẨM
THÔNG BÁO ĐẾN CÁC TÂN SINH VIÊN KHÓA 15 NĂM 2019-2020 DANH SÁCH SV CHƯA THỰC HIỆN KHÁM SỨC KHỎE
12/09/2019

THÔNG BÁO ĐẾN CÁC TÂN SINH VIÊN KHÓA 15 NĂM 2019-2020 DANH SÁCH SV CHƯA THỰC HIỆN  KHÁM SỨC KHỎE.

Viện Công Nghệ Sinh Học & Thực Phẩm xin thông báo đến các em Tân sinh viên Khóa mới (K15) nhập học  2019-2020 (DH15) về việc danh sách sinh viên khóa mới không thực hiện khám sức khỏe theo qui định của nhà trường. Nay Viện Công Nghệ Sinh Học & Thực Phẩm thông báo đến các em để các em nắm tình hình được biết và bám sát theo thông báo yêu cầu SV phải bổ sung giấy khám sức khỏe cho Phòng Công tác sinh viên trước ngày 20/9/2019 để thực hiện. ( Danh sách Sinh viên theo File đính kèm)

DANH SACH SINH VIEN CHUA KHAM SUC KHOE DANH CHO TAN SINH VIEN KHOA 15 2019 2020

Thân ái.

Đơn vị liên kết