TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THỰC PHẨM
Thông báo đến các em sinh viên ĐH Khóa 12 V/v lịch nộp báo cáo Đồ án_KLTN
25/06/2020

                                                       Thông Báo

Viện Công Nghệ Sinh Học _ Thực Phẩm thông báo đến các em sinh viên Ngành công nghệ sinh học và Ngành công nghệ thực phẩm về việc được điều chỉnh tiến độ thời gian được gia hạn nộp báo cáo Đồ án _ KLTN cho các sinh viên ĐH khóa 12 tại thời điểm sinh viên nộp (Đến 16h00 ngày thứ 2 06/07/2020) theo thông báo số 10 (File đính kèm) như sau:

[25-06-2020_10.19.45]gia_han_thoi_gian_nop_kltn_cua_k12

Sau thời gian trên sẽ không nhận và giải quyết các trường hợp nộp báo cáo trễ hạn.

Thân ái.

Đơn vị liên kết