TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THỰC PHẨM
Thông Báo danh sách sinh viên đạt thành tích về học tập HK 2 năm học 2017-2018 được cấp học bổng
09/04/2019

Thông Báo danh sách sinh viên đạt thành tích về học tập HK 2 năm học 2017-2018 được cấp học bổng.

Viện CNSH-TP chuyển tiếp thông báo từ Phòng Đào Tạo chuyển kết quả học tập học kỳ 2 năm học 2017-2018 của sinh viên toàn trường thông báo như sau:

Phòng Đào tạo đã lập danh sách các sinh viên đạt thành tích về học tập học kỳ 2 năm học 2017-2018 được cấp học bổng học kỳ 2 năm học 2017-2018 theo QĐ số 554; 555/QĐ-ĐHCN ngày 30/3/2015 (theo File đính kèm)

DANH SACH SINH VIEN DU KIEN HOC BONG HK2-2017-2018

Các bạn sinh viên kiểm tra xem có thiếu xót tên mình (nếu mình đủ điều kiện) thì nhanh chóng thông báo cho Phòng Giáo Vụ (trong giờ hành chính) để cập nhật và bổ sung nhé. Chậm nhất vào ngày 13/04/2019 để Phòng Giáo vụ gửi về Phòng Đào Tạo chậm nhất ngày 15/04/2019 theo thông báo từ Phòng đào tạo.

Trân trọng thông báo.

Đơn vị liên kết