TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THỰC PHẨM
THÔNG BÁO DANH SÁCH SINH VIÊN CHO CÁC LỚP ĐẠI HỌC NIÊN KHÓA 14 (TÂN SINH VIÊN 2018)
15/08/2018

Phòng Giáo Vụ thông báo gởi danh sách cho các lớp Hệ Đại Học Niên Khóa 14 đến các em Tân sinh viên của Khóa học 2018 cho các lớp học tại Viên Công Nghệ Sinh Học & Thực Phẩm. Để thuận tiện các em biết được Mã số sinh viên của mình theo từng lớp học. Và sau khi sinh viên biết được tên của mình ở lớp nào thì các em theo đó để cập nhật Lịch lớp học của THỜI KHÓA BIỂU HK1 2018-2019 được biết. Danh sách theo File đính kèm cho từng các lớp như sau: Danh sách lớp DHDBTP14A; DHDD14A; DHSH14A; DHSH14B; DHSH14ATT; DHTP14A, DHTP14B; DHTP14ATT; DHTP14BTT. Các em theo đúng lịch của lớp để học.

1.DANH SACH LOP DHDBTP14A KHOA HOC 2018 (Ngành Đảm Bảo Chất Lượng – ATTP)

2.DANH SACH LOP DHDD14A KHOA HOC 2018 (Ngành Dinh Dưỡng Khoa Học – TP)

3.DANH SACH LOP DHSH14A KHOA HOC 2018 ( Ngành Công Nghệ sinh học )

4.DANH SACH LOP DHSH14B KHOA HOC 2018 (Ngành Công nghệ sinh học)

5DANH SACH LOP DHSH14ATT KHOA HOC 2018 ( Ngành Công nghệ sinh học hệ Tiên Tiến)

6.DANH SACH LOP DHTP14A KHOA HOC 2018 ( Ngành Công nghệ thực phẩm)

7.DANH SACH LOP DHTP14B KHOA HOC 2018 ( Ngành Công nghệ thực phẩm)

8.DANH SACH LOP DHTP14ATT KHOA HOC 2018 (Ngành Công nghệ thực phẩm hệ Tiên Tiến)

9DANH SACH LOP DHTP14BTT KHOA HOC 2018 ( Ngành Công nghệ thực phẩm hệ Tiên Tiến)

 

Đơn vị liên kết