TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THỰC PHẨM
THÔNG BÁO DANH SÁCH HỌC BỔNG HK2-2017-2018
15/05/2019

                                          THÔNG BÁO DANH SÁCH HỌC BỔNG HK2-2017-2018

                                 Danh sách dự kiến cấp học bổng học kỳ 2 năm học 2017-2018 mới nhất từ PĐT

Phòng Giáo Vụ Viện Công Nghệ Sinh Học Thực Phẩm thông báo đến các em sinh viên Danh sách Học bổng HK2 (2017-2018) Danh sách sinh viên dự kiến được cấp học bổng mới nhất học kỳ 2 năm học 2017-2018 theo kết quả học tập  bổ sung mới nhất từ Phòng Đào Tạo (theo File đính kèm). Nay Phòng Giáo Vụ thông báo đến sinh viên để các em kiểm tra lần cuối và phản hồi về Phòng Giáo Vụ Viện sẽ nhận thông tin phản hồi. Hạn chót là ngày 20/05/2019 Viện sẽ không nhận và giải đáp thắc mắc của sinh viên về học bổng.

Ghi chú: Phòng Đào tạo nhận thông tin phản hồi từ các đơn vị đào tạo đến hết ngày 20/5/2019- Trình Ban Giám hiệu Quyết định học bổng học kỳ 2 năm học 2017-2018 vào ngày 21/5/2019.

Nhằm bảo đảm quyền lợi học tập của các sinh viên, các em tự kiểm tra về danh sách sinh viên nhận học bổng của mình .

(File dinh kem DANH SACH DU KIEN HOC BONG HK2-2017-2018)

Thân ái.

Đơn vị liên kết