TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THỰC PHẨM
THÔNG BÁO DANH SÁCH DỰ KIẾN HỌC BỔNG HK1-2019-2020
03/04/2020

                                                                                   THÔNG BÁO 

                                 Danh sách dự kiến cấp học bổng học kỳ 1 năm học 2019-2020 từ PĐT

Phòng Giáo Vụ Viện Công Nghệ Sinh Học Thực Phẩm thông báo đến các em sinh viên Danh sách Học bổng HK1 (2019-2020) Danh sách sinh viên dự kiến được cấp học bổng  học kỳ 1 năm học 2019-2020 theo kết quả học tập   từ Phòng Đào Tạo (theo File đính kèm). Nay Phòng Giáo Vụ thông báo đến sinh viên để các em kiểm tra  và phản hồi về Phòng Giáo Vụ Viện sẽ nhận thông tin phản hồi. Các em kiểm tra điểm số và điểm rèn luyện của mình xem đủ điều kiện mà trong danh sách học bổng không có tên thì có thể vui lòng liên hệ cô giáo vụ khoa càng sớm càng tốt

Hạn chót là ngày 14/04/2020 Viện sẽ không nhận và giải đáp thắc mắc của sinh viên về học bổng.

Phòng Giáo Vụ Viện sẽ tiếp nhận mọi thắc mắc của sinh viên của Viện SH-TP (vui lòng ghi lại đầy đủ thông tin : MSSV; Họ và Tên; Lớp học; số điện thoại của sinh viên) để chuyển về chuyển về: Cô Như Mai (sđt: 0914297510) Cô Như Thảo (sđt: 0972925586)

Ghi chú: Phòng Đào tạo nhận thông tin phản hồi từ các đơn vị đào tạo đến hết ngày 15/04/2020- Trình Ban Giám hiệu Quyết định học bổng học kỳ 1 năm học 2019-2020 .

Nhằm bảo đảm quyền lợi học tập của các sinh viên, các em tự kiểm tra về danh sách sinh viên nhận học bổng của mình .

DANH SACH DU KIEN HOC BONG HK 1 Nam_2019.2020

Trân trọng.

Đơn vị liên kết