TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THỰC PHẨM
Thông báo danh sách cán bộ hướng dẫn thực tập doanh nghiệp DHSH12
30/06/2019

Thân gửi các em Sinh viên DHSH12,

Các em xem danh sách phân công cán bộ hướng dẫn tại trường.

Các em lưu ý: Đây là danh sách chính thức, được bộ môn sắp xếp và phân công lại cho phù hợp với thực tế của Bộ môn.

https://drive.google.com/file/d/1ODsbueIx1y6bfyfssMWv1xEccl4A4DG2/view?usp=sharing

Các em căn cứ trên danh sách này để thường xuyên liên lạc với cán bộ hướng dẫn tại trường.

Chúc các em nhiều sức khoẻ để hoàn thành đợt thực tập.

Trân trọng.

Đơn vị liên kết