TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THỰC PHẨM
THÔNG BÁO CUỘC THI ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀO ĐỜI SỐNG NĂM 2020
21/10/2020

Đoàn TNCS Thành Phố Hồ Chí Minh thông báo về cuộc thi ứng dụng CNSH vào đời sống chủ đề (Mầm xanh). Nay Viện công nghệ sinh học thực phẩm xin thông báo đến các em sinh viên về việc cuộc thi ứng dụng công nghệ sinh học vào đời sống năm 2020. Chủ đề ” Mầm Xanh ” _ Nhà văn hóa sinh viên _ Trường ĐH Nguyễn Tát Thành. Thời hạn đăng ký là đến 17h ngày 22/10, bên trường mình đăng ký e có thể gia hạn thời gian thêm đên hết ngày 23/10. Bảng đăng ký tham dự cuộc thi ứng dụng công nghệ sinh học vào đời sống theo đường Link: https://docs.google.com/forms/d/1hHGz5lxV86NELzawVn53TtUGgbBKeCoxnmxV_PCnpN8/viewform?ts=5f73fe92&gxids=7628&zarsrc=1303&edit_requested=true

thông-báo-tổ-chức-cuộc-thi-ứng-dụng-cnsh-vào-đời-sống

Đơn vị liên kết