TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THỰC PHẨM
Sơ tuyển đề tài nghiên cứu khoa học đợt 3 chương trình Vườn ươm Khoa học Thanh niên
24/06/2017
Kính gởi Các Tổ chức Khoa học, Các Trường, Các Viện và Các Trung tâm nghiên cứu.
Vườn ươm Khoa học Thanh niên thuộc Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ Việt Á do Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ – Thành Đoàn thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á tổ chức chương trình. Trong đó, Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á là Cơ quan chủ quản và Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ Thành Đoàn là cơ quan quản lý, vận hành chương trình. Mục đích cả chương trình nhằm phát triển phong trào nghiên cứu khoa học, tìm kiếm, đầu tư những đề tài nghiên cứu có khả năng ứng dụng vào thực tế.
Mỗi đề tài được đăng ký tối đa 01 đồng chủ nhiệm đề tài; không giới hạn số lượng và độ tuổi của cố vấn chuyên môn và cộng tác viên tham gia thực hiện đề tài. Mỗi cá nhân không được đồng thời làm chủ nhiệm quá 2 đề tài trong cùng một năm. Mỗi đề tài được duyệt sẽ được cấp kinh phí 100 triệu đồng để thực hiện trong khoản thời gian thừ 12 tháng đến 24 tháng tùy nội dung và lĩnh vực nghiên cứu.
Kính mời các đơn vị gửi hồ sơ đăng kí sơ tuyển đợt 3 chậm nhất hết ngày 7/7/2017 (vui lòng xem file thể lệ đính kèm).
Trân trọng.
BAN THƯ KÝ

CHƯƠNG TRÌNH VƯỜN ƯƠM SÁNG TẠO KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TRẺ
***

TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TRẺ

Số 1, Phạm Ngọc Thạch, P. Bến Nghé, Quận 1

ĐT: (08) 38.233.363 liên hệ phòng Quản lý Khoa học và Phát triển dự án

Đơn vị liên kết