TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THỰC PHẨM
Seminar
10/12/2019

Bộ môn Công nghệ Sinh học tổ chức buổi seminar vào 9h sáng thứ ba, ngày 17/12/2019. Đây là buổi trao đổi các kỹ thuật mới nhất của Biotage.

Nội dung chung cơ bản :

+ Cơ bản tóm lược chung về Biotage (Preparation/ Evaporator/ Concentration/ Clean/ Extraction)

+ Thiết bị vật tư làm sạch/ tinh lọc mẫu phân tích trước khi đưa vào máy LC-GC /QTOF – QTRAP – Ly trích / tách chiết mẫu qua chất nền phức hợp cột trong tinh sạch mẫu sinh hoá.

+ Sinh Học vi sinh và sinh học phân tử (Protein and Plasmid Purification)

+ Thiết bị tổng hợp Hữu cơ Peptide và Biotage® Initiator+ – Thiết bị chuẩn bị mẫu phân tích tự động Extrahera

Trân trọng mời Quý thầy cô và các em sinh viên quan tâm tới dự.

Đơn vị liên kết