TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THỰC PHẨM
Phiếu khảo sát tình hình sinh viên đã tốt nghiệp
27/08/2019

Phiếu khảo sát tình hình sinh viên đã tốt nghiệp

Khảo sát tình hình việc làm của sinh viên đã Tốt Nghiệp.

Theo chỉ đạo của nhà Trường về việc khảo sát tình hình của Sinh Viên đã Tốt Nghiệp
Sinh viên Tốt Nghiệp của các đợt tháng 06/2018; 08/2018; 12/2018 và 06/2019 các em vào khảo sát Online trước khi nhận bằng Tốt Nghiệp. Rất cần sự hợp tác của tất cả Sinh Viên đã tốt nghiệp để có thể hoàn thành được phiếu khảo sát này:

Hướng dẫn thực hiện khảo sát:

Bước 1: Truy cập Website: iuh.edu.vn/Sinh viên/Khảo sát sinh viên tốt nghiệp. Hoặc vào đường dẫn trực tiếp: http://htsv.iuh.edu.vn/khaosat/

Bước 2: Đăng nhập vào chuyên trang khỏa sát bằng Mã số sinh viênpassword theo tài khoản “đăng ký học phần

             ( Kèm theo File thông báo và hướng dẫn của nhà Trường )

THONG BAO KHAO SAT TINH HINH SV TOT NGHIEP

Các bạn sinh viên chưa khảo sát thì Khoa/Viện sẽ khong cấp phát bằng Chứng nhận TN. Vì thời gian gấp rút, nên mong các em thực hiện hoàn thành phiếu khảo sát này.
Thân ái.

Đơn vị liên kết