TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THỰC PHẨM
Lịch khám sức khỏe cho sinh viên khóa mới nhập học
22/08/2017

Nhà trường triển khai lịch khám sức khỏe cho sinh viên khóa mới nhập học năm 2017-2018 như sau:

LỊCH KHÁM SỨC KHỎE ĐẦU NĂM HỌC (2017-2018)
(Kèm theo Kế hoạch số  25/KH-ĐHCN ngày 16 tháng 8 năm 2017 của Hiệu trưởng)
Thời gian: Từ ngày 05/9 đến 29/9/2017, buổi sáng từ 7h30-11h30; chiều từ 13h-16h
Địa điểm:Câu lạc bộ văn hóa nghệ thuật (Bên cạnh ngân hàng Agribank tại trường)
Thứ Ngày Buổi Đơn vị đào tạo Lớp Sĩ số
Ba 05/09/17 Sáng Thương mại du lịch LH13A, KD13D, KS13A       260
Ba 05/09/17 Chiều Thương mại du lịch ĐHKQ13B, ĐHKQ13C, CĐKS18A       231
06/09/17 Sáng Công nghệ Hóa ĐHHO13D, CĐ18A         80
06/09/17 Sáng Khoa Xây dựng XD13A         86
06/09/17 Sáng Khoa Luật ĐHLQT13A         80
06/09/17 Chiều Khoa Luật ĐHLKT13A         66
06/09/17 Chiều Công nghệ Môi trường ĐHMT13A         71
06/09/17 Chiều Công nghệ May CĐCNM18A,B + CĐTK18A       147
Năm 07/09/17 Sáng Khoa Xây dựng XD13B         84
Năm 07/09/17 Sáng Công nghệ điện tử DHDT13A, B, 13ATT, CĐDT18A       181
Năm 07/09/17 Chiều Công nghệ điện tử DHDT13C, 13D       115
Năm 07/09/17 Chiều Công nghệ Điện DHDI13C,D, Tiên tiến       180
Sáu 08/09/17 Sáng Công nghệ Điện DHDI13A,B, E, CDDI18A       277
Sáu 08/09/17 Chiều Công nghệ Điện DHDI13BTT, CDDI18B, C       150
Hai 11/09/17 Sáng Tài chính ngân hàng ĐHTN13A, D, 13ATT, 13BTT, CĐTN18A       241
Hai 11/09/17 Chiều Tài chính ngân hàng ĐHTN13B,C, E, CĐTD18A       240
Ba 12/09/17 Sáng Tài chính ngân hàng ĐHTN13FG       158
Ba 12/09/17 Sáng Ngoại ngữ ĐHAV13A       108
Ba 12/09/17 Chiều Ngoại ngữ ĐHAV13C, D; CĐNN18B       310
13/09/17 Sáng Ngoại ngữ ĐHAV13B, E, CĐ18A,       325
13/09/17 Chiều Quản trị kinh doanh ĐHQT13A,B,C,D, ĐHMK13TT       300
Năm 14/09/17 Sáng Công nghệ May ĐHTR13A,BC +ĐHTKTR13A       248
Năm 14/09/17 Chiều Công nghệ Nhiệt lạnh ĐNL13A,B + CĐNL18A,B       251
Sáu 15/09/17 Sáng Quản trị kinh doanh ĐHQT13F,G; ĐHMK13A, B       306
Sáu 15/09/17 Chiều Quản trị kinh doanh ĐHQT13E, ĐHMK13C, D, 13ATT, 13BTT       303
Hai 18/09/17 Sáng Quản trị kinh doanh CĐQT18A,B,C,D       283
Hai 18/09/17 Chiều Kế toán kiểm toán ĐHKT13A,B,D,E +13BTT +CĐKT18B       360
Ba 19/09/17 Sáng Kế toán kiểm toán ĐHKT13C,F, G + 13A, CTT+ CĐKT18A,C       200
Ba 19/09/17 Sáng Công nghệ Động lực CĐOT18E,G       140
Ba 19/09/17 Chiều Kế toán kiểm toán ĐHKT13C,F, G + 13A, CTT+ CĐKT18A,C       200
Ba 19/09/17 Chiều Công nghệ Động lực CĐOT18B       140
20/09/17 Sáng Công nghệ Động lực ĐHOT13B, D,E,F + CĐOT18C       292
20/09/17 Chiều Công nghệ Động lực ĐHOT13A,C, +CĐOT18A,D,F,G       278
Năm 21/09/17 Sáng Công nghệ cơ khí ĐHCT13A,13ATT, +ĐHCK13A +CĐCK18A       320
Năm 21/09/17 Chiều Công nghệ cơ khí ĐHCT13ATT, +ĐHCK13B +CĐCK18B,C       320
Sáu 22/09/17 Sáng Sinh học & Thực phẩm ĐHSP13B + ĐHTP13ATT, BTT + ĐHTP13A,D       259
Sáu 22/09/17 Chiều Sinh học & Thực phẩm ĐHSP13A  + TP13B, C       220
Hai 25/09/17 Sáng Công nghệ Hóa ĐH13A,B, tiên tiến;       193
Hai 25/09/17 Sáng Thương mại du lịch CĐNH, DL 18A         93
Hai 25/09/17 Chiều Công nghệ Hóa ĐH13C, CĐ18A         70
Hai 25/09/17 Chiều Thương mại du lịch ĐHNH13A,TMDT13A       161
Ba 26/09/17 Sáng Công nghệ thông tin CĐTH18A,B,C,D       280
Ba 26/09/17 Chiều Dự phòng các trường hợp còn lại       300
27/09/17 Sáng Công nghệ thông tin ĐHTH13A,B,C,D       280
27/09/17 Chiều Công nghệ thông tin ĐHTH13E,F,G +ĐHKTPM13BTT       250
Năm 28/09/17 Sáng Công nghệ thông tin ĐHKTPM13A,C (TT)         80
Năm 28/09/17 Chiều Dự phòng các trường hợp còn lại       150
Sáu 29/09/17 Sáng Dự phòng các trường hợp còn lại       600
x ######

Chi tiết xem trong file đính kèm:

[21-08-2017_16.05.39]kh_kham_suc_khoe_2017

[21-08-2017_16.05.30]03_lich_kham_suc_khoe_2017

Đơn vị liên kết