TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THỰC PHẨM
Kiểm tra danh sách xét cấp Học bổng Khuyến khích học tập cho sinh viên HK2 (2019-2020)
15/10/2020

Nhà trường đã có Danh sách xét cấp học bổng Khuyến khích học tập cho sinh viên Học kì 2 (năm học 2019-2020) theo File danh sách đính kèm. Để đảm bảo quyền lợi của sinh viên các bạn kiểm tra kĩ, NẾU CÓ SAI SÓT hay thắc mắc vui lòng liên hệ phản hồi trực tiếp với văn phòng Giáo vụ khoa (trước 18/10/2020) để Phòng Giáo vụ khoa chuyển về Phòng Đào tạo trước ngày 19/10/2020.

SV lưu ý: Đây chưa phải danh sách chính thức, cũng như không phải thông báo chi tiền học bổng HK2 (2019-2020).

DANH SACH HOC BONG-hk2-2019-2020 Du kien

Đơn vị liên kết