TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THỰC PHẨM
Kế hoạch thi và xét tốt nghiệp đợt tháng 6 năm 2019
25/03/2019

 

Kế hoạch thi và xét tốt nghiệp đợt tháng 6 năm 2019

NỘP ĐƠN

XÉT TỐT NGHIỆP HỆ TÍN CHỈ

XÉT DỰ THI & XÉT CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP HỆ NIÊN CHẾ

  1. Sinh viên tự kiểm tra bảng kết quả học tập đã đủ điều kiện xét dự thi hoặc xét công nhận tốt nghiệp hệ chế và xét công nhận tốt nghiệp hệ tín chỉ  bằng cách in bảng điểm.
  2. Nếu sinh viên là khóa cũ phải kiểm tra thời hạn học tập của khóa mình còn được xét hay không.
  3. Nếu xong (1) và (2) -> Sinh viên tiến hành mua đơn xét dự thi hoặc xét công nhận tốt nghiệp (ĐH + CĐ) tại phòng Học Liệu tầng trệt nhà C hướng ra cổng số 2 của trường đường Nguyễn Văn Bảo hoặc download trên trang web trường về ghi đầy đủ thông tin trong đơn.
  4. Đóng lệ phí thi hoặc xét tốt nghiệp tại phòng Tài chính – Kế toán trệt nhà E.

5.Nộp đơn xét thi hoặc công nhận tốt nghiệp (theo mẫu tùy đối tượng) + bảng kết quả học tập có xác nhận của Viện CNSH-TP + bảng sao giấy khai sinh không cần công chứng + 3 ảnh 3×4 (theo quy chuẩn ảnh chụp làm hộ chiếu)

  1. Sinh viên chuẩn bị đầy đủ các bước (1)(2)(3)(4)(5) ở trên sau đó tiến hành nộp đơn về giáo vụ Viện CNSH-TP theo kế hoạch đã thông báo vào giờ hành chính (sáng 7h30 -> 11h00 và chiều 13h30 -> 16h00)

* Lưu ý : Viện sẽ trả lại đơn xét dự thi hoặc công nhận tốt nghiệp cho những sinh viên nộp đơn không đúng quy định.

KE HOACH THI _ XET TOT NGHIEP DOT THANG 6 NAM 2019_tb_23

Đơn vị liên kết