TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THỰC PHẨM
Hội đồng bảo vệ ĐATN của sinh viên ĐHTP11.
04/06/2019

Chào các bạn sinh viên các lớp ĐHTP11,

Theo Quyết định số 1038/QĐ-ĐHCN, Bộ môn CNTP xin thông báo tới các bạn các thông tin liên quan đến việc bảo vệ ĐATN như sau:
– Thời gian bảo vệ: Ngày 12/6/2019. Buổi sáng từ 7:00 (các Hội đồng 1, 2, 4, 5, 7, 11) và buổi chiều từ 13:00 (các Hội đồng: 3, 6, 8, 9, 10, 12)

– Địa điểm. Nhà B lầu 3. Phòng cụ thể xem trong file đính kèm. hoi dong tp khoa 11 20190528(AutoRecovered) – post

– Danh sách Hội đồng: xem file đính kèm.

Đề nghị các bạn sinh viên chuẩn bị bài báo cáo, và trang phục nghiêm túc khi tham gia bảo vệ.

Trân trọng thông báo.

BM CNTP.

Đơn vị liên kết