TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THỰC PHẨM
Hình ảnh lễ trao bằng tốt nghiệp năm 2018
26/11/2018

Gửi đến các em SV hình chụp nhân dịp lễ trao bằng tốt nghiệp năm 2018.

Các em có thể vào trang web: doantn.iuh.edu.vn để download

hoặc download từ đây:

Link Hình ảnh tốt nghiệp các đơn vị

1. Sáng 12/11: CN Hóa – Môi trường – Sinh học thực phẩm

https://tinyurl.com/yba23ofq

2. Chiều 12/11: CNTT – Động lực

https://tinyurl.com/ycec7n3k

3. Sáng 13/11: Điện tử

https://tinyurl.com/y79enoxe

4. Chiều 13/11: Cơ khí – Nhiệt lạnh 

https://tinyurl.com/yay6f6j2

5. Sáng 14/11: May TT – TCNH

https://tinyurl.com/y8g46jsa

6. Sáng 15/11: KTKT

https://tinyurl.com/yaud7df3

7. Sáng 16/11: QTKD

https://tinyurl.com/y9y25cr3

8. Sáng 17/11: TMDL

https://tinyurl.com/y99msp2s

9. Sáng 23/11: Điện

https://tinyurl.com/yaftee36

10. Chiều 23/11: Ngoại ngữ

https://tinyurl.com/yddfyzzd

Trân trọng thông báo.

Đơn vị liên kết