TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THỰC PHẨM
Gặp gỡ sinh viên lớp NCTP8 và CĐTP16 chuẩn bị thực tập tốt nghiệp
14/12/2016

Bộ môn Công nghệ thực phẩm tổ chức gặp gỡ sinh viên các lớp NCTP8 và CDTP16 để thống nhất một số yêu cầu của việc thực tập tốt nghiệp.

Thời gian: 14h30, thứ 2, 12/12/2016, địa điểm sẽ thông báo cụ thể đến các lớp trưởng sau.

Đề nghị sinh viên các lớp tham dự đầy đủ.

Đơn vị liên kết