TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THỰC PHẨM
Thông báo địa điểm bảo vệ đồ án/khóa luận tốt nghiệp khóa 9
16/05/2017

Bộ môn ĐBCL tổ chức bảo vệ đồ án/khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên khóa 9 dự kiến vào ngày 21-22/05/2017.

Hội đồng 1:  thời gian: 13g30, ngày 21/5/2017 địa điểm: B206

Hội đồng 2:  thời gian: 7g30, 22/5/2017 địa điểm: B201

Hội đồng 3:  thời gian: 7g30, 21/5/2017 địa điểm: B207

Thông tin chi tiết xem file đính kèm. Danh sách hội đồng bảo vệ đồ án/khóa luận tốt nghiệp khóa 9.

 

Đơn vị liên kết