TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THỰC PHẨM
Đăng ký tham dự lễ bế giảng tốt nghiệp Tháng 01,06,08/2016
14/12/2016

Gửi các em thông báo đăng ký tham dự lễ bế giảng tốt nghiệp.

THÔNG BÁO

(V/v: Đăng ký dự lễ bế giảng tốt nghiệp đợt xét tháng 01; 06 và 08 năm 2016 vào ngày 08/11/2016)

1. Sinh viên được xét công nhận tốt nghiệp từ đợt xét tháng 01; 06 và 08 năm 2016 đến phòng giáo vụ Viện sinh học & Thực phẩm hoặc đối với sinh viên ở xa có thể nhờ bạn đăng ký giùm dự lễ bế giảng tốt nghiệp vào ngày 08/11/2016 (thứ ba)

2. Thời gian đăng ký trong giờ hành chính ( sáng từ 07h30->11h30; chiều từ 13h30->16h30) bắt đầu từ ngày 10/10/2016 đến hết 11h30 ngày 28/10/2016.

Lưu ý :

  • 13h00 chiều ngày 04/11/2016 và nguyên ngày 07/11/2016 sinh viên đã đăng ký làm lễ đến Khoa nhận lễ phục và nộp phí 500.000đ, (sau khi sinh viên làm lễ xong hoàn trả lễ phục về cho khoa trước 15h30 cùng ngày 08/11/2016, khoa sẽ hoàn lại phí 500.000đ cho sinh viên, nếu sinh viên không hoàn trả lễ phục đúng theo thời gian đã thông báo thì khoa sẽ sử dụng 500.000đ để bồi thường lễ phục đã mất)
  • Khoa không phát bằng tốt nghiệp vào ngày làm lễ bế giảng tốt nghiệp (08/11/2016). Rất mong các bạn sinh viên sắp xếp thời gian đến nhận bằng trước hoặc sau ngày bế giảng (08/11/2016).

3. Các bạn TN đợt tháng 01,06,08/2016 sẽ có một bảng điểm gốc do Khoa in màu và đóng dấu nhà trường sẵn. Trong quá trình các bạn nhận áo làm lễ các bạn sẽ nhận luôn tại phòng Giáo vụ để tiện cho việc bổ sung hồ sơ cá nhân.

Đơn vị liên kết