TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THỰC PHẨM
Đăng ký Giáo viên hướng dẫn KLTN (ĐHTP12)
30/08/2019

Chào các bạn sinh viên các lớp ĐHTP12 A, B, C, ATT,

BM Công nghệ Thực phẩm thông báo tới các bạn các hướng nghiên cứu và hướng dẫn của Thầy, Cô đối với học phần Khóa luận tốt nghiệp (KLTN). Việc đăng ký này áp dung cho học phần KLTN, tức là cho cả hai hình thức: ĐATN và BCTN. Các em xem và đăng ký theo đường link bên dưới.

https://drive.google.com/file/d/135pVZ9YF9uaz_o6vs-yb0UbrHMhTAptZ/view?usp=sharing

Trân trọng!

Đơn vị liên kết